Projekt VI04000018 - „Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy” je řešen s finanční podporou MV ČR z programu VI – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022.

Cílem projektu je vývoj expertního sytému pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy po omezení z důvodu epidemického stavu. Systém bude zpětně vyhodnocovat data a modelovat scénáře pro budoucí zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny. Pro krátkodobé a okamžité hodnocení budou využita data z kontinuálního monitoringu a budou hodnoceny pomocí statistických metod. Dlouhodobé hodnocení bude prováděno pomocí metod umělé inteligence zohledňujících poučení se z průběhu krize či krizí za účelem predikce možného budoucího vývoje. Systém bude definovat, hodnotit a kategorizovat data, jejich kvalitu a důležitost v hodnocení, stanoví jakým způsobem pracovat s nejistotou, a napomůže tím předcházet možným dezinterpretacím či dezinformacím.

Klíčová slova: Expertní systém; Integrovaný Záchranný Systém; Podpora rozhodování o opatřeních k obnově