Výzkumná zpráva Analýza a návrh metod hodnocení dat je k nahlédnutí zde.

Souhrnná výzkumná zpráva z řešení projektu DECREN je k dipozici zde.

Poster se stručným představením projektu a expertního systému prezentovaný v rámci workshopu s uživateli naleznete zde.

Článek s popisem principu návrhu protipandemických opatření naleznete zde.

Expertní systém je dostupný s VPN připojením na adrese https://es-decren.cz/.